In de bossen bij Olterterp - Beetsterzwaag bij Drachten
In de bossen bij Olterterp - Beetsterzwaag bij Drachten

Web en Taal - De toegankelijkheid van Nederlandse tekst op websites optimaliseren

Op linkedIn gepubliceerd op 14 maart 2019

Inleiding. Eerder heb ik in twee artikelen op LinkedIn over de vereenvoudiging van de spelling van het Nederlands geschreven. De titels zijn Taal - Aanbevolen aanpassingen in de spelling van het Nederlands en Taal - Vervolg. Aanbevolen aanpassingen in de spelling van het Nederlands. Met als doel het Nederlands voor dyslectici toegankelijk(er) te maken.

Als vervolg hierop wil ik in dit artikel voorstellen doen om tekst en andersoortige content zoals afbeeldingen te integreren in een optimaal toegankelijke webpagina.

Een webpagina dient dan aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De gewenste structuur in de webpagina:

De gewenste layout op de webpagina:

Voorbeeld met tekst: Op de voorbeeldpagina De toegankelijkheid van Nederlandse tekst op websites optimaliseren kun je de beschreven items terugzien.

Voorbeeld met tekst en afbeelding: En hier vind je een webpagina waarin tekst en grafische content toegankelijk wordt gepresenteerd aan de hand van de hierboven genoemde criteria: De toegankelijkheid van Nederlandse tekst met grafische elementen op websites optimaliseren.

Tot slot: Voor dyslectici is het dus van belang dat niet alleen de (Nederlandse) tekst optimaal toegankelijk wordt gemaakt door gebruik te maken van klankzuivere spelling, maar ook dat de klankzuivere tekst ingebed wordt op een optimaal toegankelijk gemaakt digitaal platform zoals een website.

Bronnen: W3C Markup Validation Service, Validator.nu (X)HTML5 Validator, W3C CSS Validation Service, WAVE web accessibility evaluation tool, Web Accessibility Checker, Is je webpagina geschikt voor mobiele apparaten? | Google, WebAIM Color Contrast Checker, Toegankelijk leren | Dedicon, Onderzoek Braams naar lettertype Dyslexie, Contrast van tekst met achtergrondkleur op een toegankelijke site, Lettertypes geschikt voor mensen met dyslexie.


De geplaatste artikelen zijn te vinden op mijn account van LinkedIn: Joost van Meeteren Websites & Fotografie.

Joost van Meeteren, 14 en 15 maart 2019