Dutch Design Week 2017
Dutch Design Week 2017

Tolerantie in notaties en weglatingen in HTML5

Op linkedIn gepubliceerd op 5 december 2017

Weglatingen

HTML5 is in tegenstelling tot eerdere versies erg tolerant in het divers noteren van elementen en het weglaten van elementen en aanhalingstekens bij attributen.

Eén kenmerk moet altijd in de webpagina aanwezig zijn: de doctype declaration (<!DOCTYPE html>) die bovenaan in de broncode genoteerd staat.

Een volgens de regels geschreven HTML5-pagina wordt gevalideerd als de eindtag p (</p>) wordt weggelaten. Dat was in HTML 4.01 uitgesloten.

Opmerking. Daarbij moet worden vermeld dat het div-element en h1 t/m h6 niet zonder de eindtag mogen/kunnen. De weglating heeft invloed op de opmaakweergave verderop. Als h4 gevolgd zou worden door het p-element, dan wordt het p-element gezien als een ondergeschikt onderdeel ('child') van h4. En dat is niet toegestaan.

Het weglaten van de begin- en eindtags van de elementen html, head en body (<html> </html> | <head> </head> | <body> </body>) levert geen problemen in het renderings- en validatieproces van een HTML5-pagina op. Ook dit zou in HTML 4.01 onmogelijk zijn geweest.

Verschillende notaties

Verschillende noteringen zijn toegestaan bij de zogenaamde 'lege' elementen. In de head-sectie staan de metatags de notaties /> en > toe. Vergelijk <meta name="robots" content="index, follow"> met <meta name="robots" content="index, follow" />.

In de body-sectie worden de tags <img> en <img /> beide als correct gevalideerd, net zo als <br> en <br /> en <hr> en <hr />.

HTML5-tags zijn niet hoofdlettergevoelig. De notaties <P> en <p> worden geaccepteerd.

In HTML5-broncode wordt overigens de voorkeur gegeven aan de kleine letternotatie. Volg alleen de traditie tussen kleine letters en hoofdletters als het gaat om de inhoud (tekst) zelf.

Opmerking. In AMP moet de doctype declaration overigens klein geschreven zijn: <!doctype html>. In HTML5 zijn beide opties toegestaan: <!DOCTYPE html> en <!doctype html>.

(In)tolerantie

Aanhalingstekens kunnen uit attributen worden verwijderd zolang het attribuut maar uit één woord bestaat. Een class-kenmerk bestaat meestal uit één woord, zoals bijvoorbeeld class="bg-primary" dat dus ook als class=bg-primary mag worden geschreven.

Een class-kenmerk dat uit meer dan één woord bestaat, kent alleen de klassieke notatie class="bg-warning bottom" anders werkt de lay-out niet en wordt de webpagina niet gevalideerd.

De constructie <h1 title=HTML5>HTML5</ h1> is gevalideerd. De constructie <h2 title=gestript & fouttolerantie>gestript & fouttolerantie </ h2> is dat niet. Hier zijn aanhalingstekens noodzakelijk: <h2 title="stripped & fouttolerantie">gestript & fouttolerantie </ h2>.

Hier hebben we te maken met een mixture van tolerantie en intolerantie.

Tot slot

Voorbeeld: Voorbeeld met HTML5-broncode.

Bronnen: HTML Elements, HTML Attributes.


De geplaatste artikelen zijn te vinden op mijn account van LinkedIn: Joost van Meeteren Websites & Fotografie.

Joost van Meeteren, 5 december 2017