Web Development Web Design Photography

door Joost van Meeteren

Taal en Web

De toegankelijkheid van Nederlandse tekst op websites optimaliseren

Tekst in verschillende presentaties

De tekst wordt hier overal links uitgelijnd, in zwart op een witte achtergrond weergegeven en in regels / alinea's en een opsomming weergegeven.

Hieronder staat de gebruikte stylesheet-opmaak vermeld.
De schreefloze letter Roboto is ingesteld:

Hieronder zie je twee voorbeelden met een zwarte achtergrond en een witte en gele letter. De witte letter levert een optimaal contrast met de achtergrond op, de gele iets minder.
Als je een blauwe letter zou gebruiken valt hij - met een "Contrast Ratio" van 2.44:1 - weg op de zwarte achtergrond. Daardoor is de combinatie blauw op zwart 'ontoegankelijk' en dus ongewenst.

Witte tekst met een zwarte achtergrond.
Met een Contrast Ratio 21.00:1 (optimaal) volgens de WebAIM Color Contrast Checker.

Gele tekst met een zwarte achtergrond.
Met een Contrast Ratio 19.56:1 volgens de WebAIM Color Contrast Checker.