Gevalideerde C-HTML 1.0 Draft

Online validering van Compact HTML 1.0 Draft

Gebruik van h1-, h2- enzovoorts, p-, ul- en ol-tag alsmede de a- en hr-tag toegestaan.


  1. Regel 1 in de opgesomming.
  2. Regel 2 in de opgesomming.

Een bron voor C-HTML 1.0: http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compactHTML-19980209/.


Compact HTML valideren: W3C C-HTML 1.0 Draft.