Voorbeeldpagina met HTML 4.01 Strict

De laatste officieel erkende versie van HTML

Deze webpagina is in HTML 4.01 (Strict) gemaakt.

HTML 4.01 (Transitional of Strict) is de voorloper van XHTML 1.0.

Waarin komt HTML 4.01 met zijn opvolger XHTML 1.0 overeen?

In HTML 4.01 en XHTML 1.0 geldt het basisprincipe dat elke tag (<p>) wordt afgesloten met een eindtag (</p>).

Een andere belangrijke overeenkomst is de norm die het stelt voor de juiste volgorde van reeksen tags: <b><u> (rond vette en onderstreepte tekst) </u></b>. De tagvolgorde <b><u> (rond vette en onderstreepte tekst) </b></u> is onjuist, maar heeft geen praktische gevolgen voor de weergave.

Maar waarin verschilt HTML 4.01 dan van zijn opvolger XHTML 1.0?

In HTML worden metatags met een > afgesloten (er ontbreekt hier dan ook een eindtag): <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> en in XHTML met een /> (die daardoor tegelijkertijd als eindtag dienst doet) zoals in <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />.

Ditzelfde principe geldt ook voor de stylesheet-tag: <link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"> (in HTML) en <link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> (in XHTML).

Ook al is een HTML-bestand 4.01 niet volgens de standaarden gevalideerd, toch zal de webpagina naar behoren worden weergegeven. Dit geldt ook voor XHTML 1.0. Bij XML- en XHTML 1.1-bestanden is dat overigens heel anders.

W3C Valid HTML 4.01