HTML5

introductie

Joost van Meeteren


De nieuwste versie van HTML - in ontwikkeling

Deze paragraaf behandelt de webpagina's die door de DocType Declaration ('DTD') voor HTML5 worden aangestuurd. Onder andere het W3C valideert HTML5-webbestanden.

De DocType Declaration ('DTD') van HTML5 ziet er als volgt uit:

<!DOCTYPE html>

Deze 'DTD' is noodzakelijk om het HTML5-bestand volgens de regels zoals geldend voor HTML5 en door het W3C vastgelegd, te kunnen valideren.


Opmerking 1. In HTML5 zijn de kenmerken 'Transitional', 'Strict' en 'Frameset' zoals gebruikt in HTML 4.01 en XHTML 1.0, in de 'DTD' verdwenen.


HTML5 wordt de opvolger van HTML 4.01. De versie 5 is nog niet officieel ge-implementeerd, maar kan inmiddels wel min of meer gebruikt / getest worden.


De browsers Chrome 126.0.6478.127 (64-bits), Firefox 127.0.2 (64-bits), Opera 111.0.5168.55 (64-bits), Safari en Internet Explorer accepteren de nieuwe basistags (<header>, <nav>, <article>, <section>, <aside> en <footer>) van HTML5 volledig. Internet Explorer herkent deze nieuwe tags echter niet.

De tags <video> en <audio> worden - in combinatie met .ogg-bestanden - alleen nog door Firefox herkend.

Om een webpagina geschreven in HTML5 toch correct te kunnen laten inlezen in IE , is er een javascript (html5.js: HTML5 enabling script) beschikbaar.


Het is nog niet duidelijk wanneer HTML5 als standaard wordt ingevoerd.


Over HTML5 op het internet

Een belangrijke bron met achtergrondinformatie over HTML5 is te vinden op Wikipedia HTML5.

Een andere belangrijke bron met informatie over HTML5 is te vinden op w3schools.com HTML5 Introduction | What is New in HTML5?.


Verdere informatie over HTML5 (of ook wel Web Applications 1.0 genoemd) op het internet:
A Preview of HTML5.
Conversation With X/HTML5 Team.
De eerste versie van HTML5.0 ....
HTML5.
HTML5.
HTML5 differences from HTML 4.
HTML5, een lijst in omgekeerde volgorde.
HTML5 Validators.
HTML5 - Wikipedia.
HTML5 verschillen van HTML4.
HTML5 Working Draft.
HTML5.0 is a conglomeration of ... | The DOCTYPE ....
Is The Web Ready For HTML5?
New elements in HTML5.
Now in glorious HTML5.
Planet HTML5.
Reverse Ordered Lists.
Safari-browser breidt HTML5-ondersteuning in nieuwe versie uit.
The first working draft of HTML5 is here!.
The Web Developer's Guide to HTML5.
Versies van HTML - Toekomst van HTML.
Welcome to the WHATWG community.
W3C brengt eerste voorlopige specs HTML5.
W3C publiceert eerste opzet van HTML5.
W3C Publishes HTML5 Draft, Future of Web Content.
W3Schools.com - HTML Element Reference.
What is HTML5?.
(X)HTML5 Tracking.
XHTML5.
XHTML5 - XHTML5 is actually the XML serialisation of HTML5.
XHTML vs HTML5.


Voorbeelden van sites met HTML5 op het internet:
HTML5 Demos and Examples.
HTML5 elements test.
HTML5 Examples.
HTML5 Simple Example Page ....


Templates in HTML5

Templates in HTML5. Hieronder vindt u gevalideerde templates die overeenkomstig de regels van het W3C als HTML5-bestand gevalideerd zijn:
Template in HTML5 - voorbeeld 1.
Template in HTML5 - voorbeeld 2.
Template in HTML5 - voorbeeld 3.
Template in HTML5 - voorbeeld 4.


Opmerking 2. Voor het geval u een van deze gevalideerde HTML-5-templates wilt gaan gebruiken, kunt u mij via Contact om een download-adres vragen.


Joost De WebMaker
2002-2024 © Joost van Meeteren
Laatste update website: vrijdag 12 juli 2024