INFORMATICA

onderwerpen informatica:

Joost van Meeteren


Links naar onderwerpen Informatica


Introductie tot SGML

SGML bron voor (X)HTML & XML

Introductie tot C-HTML

Introductie tot DHTML

Voorbeelden van DHTML

Introductie tot HTML

Introductie tot XHTML

Introductie tot HTML5

Introductie tot XHTML5

Introductie tot HTML6

Introductie tot MHTML

Introductie tot SHTML

Introductie tot WML

Introductie tot XML

Handleiding XML

Introductie tot SVG

Voorbeelden van SVG


HTML 2.0

HTML 3.2

HTML 4.01 Transitional

HTML 4.01 Strict

Voorbeeld HTML 2.0

Voorbeeld HTML 3.2

Voorbeeld HTML 4.01 Transitional

Voorbeeld HTML 4.01 Strict


HTML5 & Natuurlijke Talen

Stripped & (error) Tolerance

HTML5 Elementen Invoegen

HTML5 Lege Elementen


Voorbeeld HTML5-broncode en Engels

Voorbeeld met HTML5-broncode, Engels en Fins

html5_tolerantie_in_notaties_en_weglatingen

Element 'embed' in HTML5

Element 'iframe' in HTML5

Element 'object' in HTML5

Element 'audio' in HTML5

Element 'img' in HTML5

Element 'svg' in HTML5

Element 'video' in HTML5

Element 'mathml' in HTML5

Attributen in HTML5

XML in HTML5

HTML5 SKeleton

HTML5 Scrollbar

HTML5 jquery Scrollbar


Opmerkingen HTML6

Voorbeeld broncode HTML5

Voorbeeld broncode HTML6

Voorstel broncode HTML6

Voorstel semantische elementen HTML6

Voorstel gereduceerde semantische elementen HTML6

Voorstel verwijderde elementen HTML6

HTML6 CSS4


Boilerplate Templates

HTML5 Boilerplate


Validators

Validatie van Webpagina's

Beveiliging van HTML-Content

SEO


Introductie tot CSS

Voorbeelden van CSS3


Introductie tot DCSS

Introductie tot JSSS

Introductie tot LESS


Introductie tot Div-tag

Voorbeelden van Div-tag

Mogelijkheden met Block-elementen

HTML Elementen

Handleiding HTML DOM


Introductie tot ASP

Introductie tot ASP.NET

Introductie tot CGI

Introductie tot PHP

Voorbeelden PHP

Voorbeelden PHP

Handleiding PHP

Bron: PHP Tutorial


JavaScript - Inleiding

Javascript - Voorbeelden

Javascript - Handleiding

Bron: JavaScript Tutorial

Editor: JavaScript Online Editor

JS Reference: Overzicht HTML DOM


Introductie tot Accessibility

Introductie tot RSS feeds

Introduction to text-only-Browsers


Joost van Meeteren Websites
2002-2023 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: donderdag 2 februari 2023 om 08:58