SHTML

introductie

Joost van Meeteren


HTML met Server Side Includes

SHTML betekent 'Server parsed HTML', letterlijk wil dat zeggen dat de HTML-pagina door de server waaronder de pagina wordt geladen, wordt 'ontleed'.

Voorwaarde is wel dat de betreffende server de zogenaamde SSI-methode (SSI = 'Server Side Includes') ondersteunt.

Als een bezoeker een webpagina met de extensie .shtml laadt, wordt deze pagina eerst door de server bekeken; vervolgens worden speciale instructies (die in een script zitten vervat) door de server in dat webbestand uitgevoerd.

Een gewone webpagina wordt op de pc van de bezoeker zichtbaar nadat die pagina is gedownloaded. Bij SHTML-bestanden zit er nog de tussenstap ingebouwd dat de server eerst de pagina doorloopt en vervolgens de gewenste opdracht (in een script) activeert.

Als dezelfde pagina de extensie .html zou hebben, wordt die opdracht niet uitgevoerd, want de server is bij het uitvoeren ervan niet betrokken geraakt.


Als een webpagina de extensie .shtml krijgt, kan de SSI-functionaliteit in die pagina niet op de computer / pc, offline worden geladen.

SHTML-functionaliteiten werken namelijk alleen online, dus alleen als de betreffende SHTML-pagina naar de server is ge-uploaded.


Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal SHTML-voorbeeldpagina's met de standaard .shtml-extensie:

Hier volgt een SHTML-pagina die de actuele datum van de server toont: Actuele datum via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de bezoeker met een 'goedemorgen' en dergelijke begroet: Begroeting per dagdeel via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die het tijdstip toont wanneer dit bestand is geopend: Tijdstip van het openen van een bestand via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de grootte van het te laden bestand toont: Bestandsgrootte via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de naam van het te laden bestand toont: Bestandsnaam via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die laat zien welke browser(versie) u momenteel gebruikt: Browser en versie via SHTML.


Hieronder ziet u welke dag van het jaar het vandaag is: Welke dag in het jaar via SHTML.


Hieronder ziet u welke dag van de week het nu is: Welke dag van de week via SHTML.


Hieronder ziet u welke dag van de maand het vandaag is: Dagnummer van de maand via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de datum van de laatste update van het volgende bestand toont: Datum laatste update via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die tekst-includes (tekstinvoegingen vanuit externe bestanden) toont: Includes met tekst via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die uw eigen IP-adres toont: Uw eigen IP-adres via SHTML.


Hieronder ziet u welke maand van het jaar het nu is: Welke maand van het jaar via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de servernaam van deze website toont: Servernaam via SHTML.


Hier volgt een SHTML-pagina die de tijd van de laatste update van het volgende bestand toont: Tijdstip laatste update via SHTML.


Hieronder ziet u welke week van het jaar het nu is: Welke week in het jaar via SHTML.


Opmerkingen en conclusie

Hieronder vindt u enkele observaties aangaande SSI-functies:

Opmerking 1. De hier gebruikte SSI-functies lijken veel op in PHP gebruikte functies.

Hierbij kunt u denken aan de functies zoals de actuele datum en begroeting per dagdeel.

Al die functies worden door de server verwerkt (includes) en / of via de server opgeroepen (de actuele tijd via de servertijd).


Opmerking 2. Maar er zijn ook verschillen tussen de SSI- en PHP-functies te noemen.

Het principe van de includes werkt zowel in SSI als in PHP precies hetzelfde. Maar het includen in SSI-pagina's kent zo zijn beperkingen.

Een include in een pagina die op zijn beurt ook weer is ge-included, is in tegenstelling tot PHP niet mogelijk in SHTML-pagina's. En terwijl de include-bestanden in PHP elke willekeurige bestandsextensie toelaten, staat een SSI-include - voorzover de webmaster heeft ondervonden - alleen de extensie .txt toe.

Terwijl de actuele datum in PHP in alle talen kan worden weergegeven ('maandag 22 oktober 2007' etc.) kan zo'n datumaanduiding in een SHTML-pagina alleen in het Engels. Het beste alternatief in dat geval is de aanduiding '22-10-2007'.


Conclusie. Kortom, als u moet kiezen tussen PHP en SSI, en dan in het bijzonder bij het contentbeheer van webpagina's, dan is de keuze eenvoudig: kies dan altijd voor PHP.


Joost van Meeteren Websites
2002-2023 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 8 december 2023 om 08:00