TEXT-ONLY-BROWSERS

introductie

Joost van Meeteren


Lynx (webbrowser)

Lynx is een niet-grafische (tekstuele) browser voor het World Wide Web en is gepubliceerd onder de GPL opensourcelicentie.

De browser is in eerste instantie ontwikkeld voor het Unix-platform en wordt ook standaard met de meeste GNU/Linux-distributies meegeleverd.


Lynx is bedacht door de Distributed Computing Group binnen de Academic Computing Services-afdeling aan de universiteit van Kansas door Lou Montulli, Charles Rezac en Michael Grobe.

Het computerprogramma werd aanvankelijk bedacht om informatie over de universiteitscampus te verspreiden, maar werd door een student in 1993 omgetoverd tot een tekstuele webbrowser.

Later zijn er naast de Unix-versie ook versies voor andere platformen ontwikkeld, tot aan Windows toe.

De code valt onder de GPL-licentie en wordt nu onderhouden door een groep vrijwilligers.


Navigeren in Lynx gebeurt door het gebruik van toetscombinaties (bijvoorbeeld 'G' voor het commando 'Go') en de tab-toets.


Het browsen met Lynx kent verschillende beperkingen omdat de browser dus niet in staat is om plaatjes en afbeeldingen te tonen, de muis niet wordt ondersteund, frames niet heel praktisch worden weergegeven en allerhande scripts en uitbreidingen niet beschikbaar zijn.

De meeste gebruikers nemen dit voor lief; het heeft als voordeel dat het internet beter leesbaar en navigeerbaar is voor mensen die niet of moeilijk grafisch kunnen werken, zoals blinden [ en slechtzienden JvM], of systeembeheerders die het grafische onderdeel (nog) niet geïnstalleerd hebben.

Het programma is verder door zijn makkelijke toetsenbediening ook populair bij mensen die willen browsen zonder de muis te gebruiken en is bovendien snel.


Andere (en in sommige gevallen modernere) tekstbrowsers zijn Links en w3m. [ Zie de informatie verderop! ]


Oorspronkelijk protocol

Lynx maakte in het begin gebruik van een eigen hypertexttaal om gegevens weer te geven en links te maken, die 'taal' zag er ongeveer zo uit:

LINK_DELIMITER = <
END_LINK_DELIMITER = >
OWNER = Voorbeeld
OWNER_ADDRESS = voorbeeld@example.com
OWNER_INFO = Voorbeeld
PATH = examples/
Dit is een voorbeeld van een lynx-hypertext,
<link/naar/doc.txt>
zo maak je dus een hyperlink.


In HTML zou dit ongeveer betekenen:

<html>
<head>
<title>Voorbeeld</title>
</head>
<body>
<base href="examples/" />
Dit is een voorbeeld van een de lynx-hypertext,
<a href="link/naar/doc.txt">Link</a>
zo maak je dus een hyperlink.
</body>
</html>


Het Gopher-protocol werd door Lynx gebruikt om de gegevens te transporteren.


Bovenstaande tekst is min of meer integraal overgenomen van de website van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lynx_%28webbrowser%29.


Lynx voor Windows is van het volgende adres te downloaden: Lynx Browser for Windows 9x/NT/2000/XP.


Links (webbrowser)

In het vervolg op de info over Lynx volgt nu informatie over Links:

Links is een open source tekst-gebaseerde webbrowser met uitschuifbare keuzemenu's.

Het kan complexe webpagina's weergeven (ondersteunt gedeeltelijk HTML 4.0, inclusief tabellen en framesets), ondersteunt kleuren en monochrome computerterminals en bezit de mogelijkheid webpagina's zowel horizontaal als verticaal te verschuiven.


In tegenstelling tot Lynx en w3m richt het zich op visueel georiënteerde gebruikers, die zo veel mogelijk elementen van een grafische gebruikersinterface willen behouden, zoals popup vensters en keuzemenu's, in een omgeving waar alleen tekst wordt gebruikt.

De nadruk ligt op intuïtief gebruik.


De originele versie van Links was ontwikkeld in Tsjechië door Mikuláš Patocka.

Zijn groep, Twibright Labs, ontwikkelde later een zelfstandige versie van de Links browser, genaamd Links 2, die in staat is afbeeldingen te tonen [links2 -g], lettertypen in verschillende afmetingen (met anti-kartelvorming) en ondersteuning voor Javascript.

Deze browser is erg snel, maar toont veel webpagina's niet zoals deze bedoeld zijn.

De grafische modus werkt op Unix systemen zonder gebruik te maken van het X Window-systeem of vergelijkbare platformen, maar maakt gebruik van SVGALib.


ELinks ("Experimental/Enhanced Links") is een programma dat is afgeleid van Links, maar zelfstandig wordt ontwikkeld, onder leiding van Petr Baudis.

Het is gebaseerd op Links 0.9.


Links Hacked is een andere versie van de Links browser, waarbij Elinks functionaliteiten in Links 2 zijn opgenomen.


[ De ] Officiële Links website [ is ] http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~mikulas/links/.


Bovenstaande tekst is min of meer integraal overgenomen van de website van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Links_%28webbrowser%29.


W3M

Hieronder vindt u ten slotte nog iets over een derde tekst-browser, W3M:

Wat is W3M?

W3M is zowel een tekst-webbrowser als een soort sms-tool.

Met W3M kunt u bladeren door webpagina's via een terminal emulator window (xterm, rxvt or iets dergelijks).

Bovendien kan W3M als een tekst-overzet-tool gebruikt worden die HTML-tekst naar platte tekst omzet.


Een direct verwant programma is W3M-mee.


Aanverwante programma's zijn Lynx en Links. [ Zie hierboven! ]


Bovenstaande informatie is een vrije vertaling van de Engelse tekst op de volgende website: http://w3m.sourceforge.net/.


Joost van Meeteren Websites
2002-2024 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 23 februari 2024