JAVASCRIPT

manual

Joost van Meeteren


JavaScript - links

ivobrugge.be - JavaScript: functies.

sitemasters.be - Functies in JavaScript.

voorbeginners.info - JavaScript voor beginners.

w3schools.com - JavaScript Conditional Statements | w3schools.com - JavaScript Functions | w3schools.com - JavaScript Objects | w3schools.com - JavaScript Operators | w3schools.com - JavaScript Statements | w3schools.com - JavaScript Switch Statement | w3schools.com - JavaScript Variables.

w3schools.com - JavaScript Examples.


Conditional Statements:

Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions. ... Use the if statement to execute some code only if a specified condition is true. ... Use the if...else statement to execute some code if a condition is true and another code if the condition is not true.

See w3schools.com - JavaScript Conditional Statements.


Conditional Statement - if

conditional_statement_if.html.


Conditional Statement - if...else

conditional_statement_if_else.html.


Functions:

A function is a block of code that will be executed when "someone" calls it: ...

See w3schools.com - JavaScript Functions.


Een functie kan je in Javascript gebruiken om een groep opdrachten te kunnen uitvoeren met een aangegeven naam. De opdrachten of statements die binnen de functie staan worden uitgevoerd wanneer de functie wordt aangeroepen. Een functie kan waarden ontvangen en retourneren naar de plaats van aanroep. ... Het sleutelwoord function wordt gebruikt om een functie aan te maken. Dit woord wordt gevolgd door de naam van de functie, deze naam kan je zelf kiezen. ...

See ivobrugge.be - JavaScript: functies.


Function - myFunction

myFunction.html.


Objects:

"Everything" in JavaScript is an Object: a String, a Number, an Array, a Date.... ... In JavaScript, an object is data, with properties and methods. ... Properties are values associated with an object. Methods are actions that can be performed on objects. ...

See w3schools.com - JavaScript Objects.


Object - example

Almost "everything" in JavaScript is an object. Strings, Dates, Arrays, Functions. You can also create your own objects. This example creates an object called "person", and adds four properties to it:

object.html.


Operators:

= is used to assign values. + is used to add values. The assignment operator = is used to assign values to JavaScript variables. The arithmetic operator + is used to add values together. ...

See w3schools.com - JavaScript Operators.


Operator - example

Assign values to variables and add them together: ... en To add two or more string variables together, use the + operator.

operator.html.


Statements:

JavaScript statements are "commands" to the browser. The purpose of the statements is to tell the browser what to do. ...

See w3schools.com - JavaScript Statements.


Statement - document.write

document.write.html.


Switch Statements:

Use the switch statement to select one of many blocks of code to be executed. ...

See w3schools.com - JavaScript Switch Statement.


Switch Statement - example

switch_statement.html.


Variables:

JavaScript variables are "containers" for storing information: ...

See w3schools.com - JavaScript Variables.


Variable - examples of different notations

var.html.


JavaScript - examples:

See w3schools.com - JavaScript Examples.


Joost van Meeteren Websites
2002-2022 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 2 december 2022 om 08:00