PHP

manual

Joost v@n Meeteren


PHP - links

PHP.net - PHP Manual | PHP.net - Filesystem Functions.

PHPhulp | PHPhulp - tutorials | PHPhulp - scripts.

tizag.com - PHP Tutorial - Learn PHP.

w3schools.com - PHP Functions.


Variables

Variabelen kunnen we gebruiken om tijdelijk gegevens in op te slaan. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit getallen (integers) of stukken tekst (strings), maar kunnen bijvoorbeeld ook waar/niet waar gegevens (booleans) of een reeks gegevens (array) bevatten. Eigenlijk alles wat we in PHP kunnen aanmaken, kunnen we in een variabele zetten. ...

See http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/php-beginners-handleiding/575/variabelen/1482/.


Statements

Statement is het Engels voor 'voorwaarde' en wordt zeer veel in PHP scripts gebruikt. Met PHP is het mogelijk om verschillende acties uit te voeren afhankelijk van de uitkomst van een bepaalde voorwaarde. De meest simpele voorwaarde die we kunnen stellen is de vergelijking van twee waarden. Zo zou je PHP bijvoorbeeld kunnen laten bepalen of een variabele groter of kleiner is dan 5 en afhankelijk daarvan een reactie geven.
De makkelijkste constructie waarin we zo'n statement op kunnen nemen is een if/else constructie. De syntax ziet er als volgt uit:

See http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/php-beginners-handleiding/575/statements/1483/.


Loops

... de loop. Dit is een constructie waarbij een bepaald stuk code herhaaldelijk uitgevoerd wordt tot aan een bepaald statement wordt voldoen. ...

See http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/php-beginners-handleiding/575/loops/1484/.


Arrays

arrays.html.

... Een array is een datastructuur waarin een reeks gegevens opgeslagen is. Je kunt het zien als een variabele die meerdere waarden bevat.

Een array bestaat uit een of meerdere rijen (entries) die allemaal een eigen sleutel, een indentificatie middel, en een waarde hebben. Als je bij het declareren van een array geen sleutel meegeeft aan de waarden, genereert PHP er zelf een. De eerste sleutel is dan 0, de tweede 1, enzovoort. ...

See http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/php-beginners-handleiding/575/arrays/1485/.


PHP - Functions

See http://www.phphulp.nl/php/tutorial/overig/php-beginners-handleiding/575/functies/1486/.


Function 'add'

add.html.


Function 'array'

ip-ban.html.


Function 'basename'

basename.html.


Function 'chmod'

chmod.html.

Does not work!


Comment

commentaar.html.


Function 'copy'

copy.html.


Function 'crypt'

crypt.html.


Function 'date' 1

date.html.


Function 'date' 2

time.html.


Function 'dirname'

dirname.html.


Function 'echo'

echo.html.


Function 'fileatime'

fileatime.html.


Function 'filectime'

filectime.html.


Function 'file_exists'

file_exists.html.


Function 'file_get_contents'

file_get_contents.html.


Function 'filemtime'

filemtime.html.


Function 'fileperms'

fileperms.html.


Function 'filesize'

filesize.html.


Function 'filetype'

filetype.html.


Function 'fopen'

fopen.html.


Function 'fread'

fread.html.


Function 'fwrite'

fwrite.html.


Function 'include'

include.html.


Function 'is_dir'

is_dir.html.


Function 'is_file'

is_file.html.


Function 'is_readable'

is_readable.html.


Function 'is_writable' (alias 'is_writeable')

is_writable.html.


Function 'mail'

mail.html.


Function 'mkdir'

mkdir.html.


Function 'pathinfo'

pathinfo.html.


Functions with calc

rekenen.html.


Function 'rename'

rename.html.


Function 'rmdir'

rmdir.html.

Does not work!


Function 'stat'

stat.html.


Function 'unlink'

unlink.html.


Function 'variabelen'

variabelen.html.


Function 'writename'

writename.html.


PHP - scripts

Script - uploading

uploader.html.


Script - Mail form

mail_form.html.


Joost van Meeteren Websites
2002-2022 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: dinsdag 9 augustus 2022 om 08:06