1. Inleiding tot AMP - Accelerated Mobile Pages

Op linkedIn gepubliceerd op 3 december 2018

AMP is een subset van HTML die door Google is ontwikkeld. Het doel van AMP is om (grafische) content op een zo efficiënt en snel mogelijke manier te streamen naar een smartphone.

Daarvoor is AMP Cache in het leven geroepen zodat de gehele content van de webpagina vanaf één platform, gecached vanuit een server van Google, wordt verwerkt naar de gebruiker.

Dat levert tijdswinst en snelheid op, want bij het ophalen van de content van de webpagina en de afbeelding van Instagram en Twitter worden er niet meer twee servers aangesproken maar slechts nog één server, namelijk die van Google.

Door het cachen is de content als geheel vooraf opgeslagen en direct beschikbaar. Door de compacte en aan strikte regels gebonden broncode van AMP kan een pagina bij een slechte verbinding toch redelijk snel ingelezen worden door de smartphone-gebruiker.

Het cachen van de AMP-pagina via de Google-server is alleen mogelijk als de pagina gevalideerd is volgens de regels van AMP.

Correcte toepassing van AMP vergt wel een geruime voorkennis van en ervaring met HTML5 en CSS3. Niettemin kan een geïnteresseerde beginner het nodige van AMP leren mits hij of zij de manuals goed volgt.

Na deze inleiding volgt een reeks voorbeelden met AMP.


AMP-logo
Klik op AMP-logo voor de bijdrage op LinkedIn.

De geplaatste bijdrages zijn te vinden op mijn account van LinkedIn: Joost van Meeteren Websites & Fotografie.