11. Opmerkingen over AMP - Accelerated Mobile Pages

Op linkedIn gepubliceerd op 17 december 2018

Na de inleiding en een reeks voorbeelden met AMP vervolg ik met een paar opmerkingen over Bootstrap (BS) en XHTML5 in relatie met AMP.

a. AMP kan in principe met BS gecombineerd worden als de samenvoeging zich tot de ingekorte styling van BS CSS3 beperkt waarbij '!important' en '@-ms-viewport' verwijderd dienen te worden om AMP gevalideerd te houden.

Kolommen, tabellen, de 'Basic Navbar', 'Inverted Navbar' en afbeeldingen blijven correct functioneren als de script-elementen met JS-embedding naar BS-scripts verwijderd zijn.

Maar de 'Dropdown'-functie in 'Navbar With Dropdown' werkt in gevalideerd AMP niet omdat die functie embedding van beide JS-bestanden van BS nodig heeft. Dat geldt ook voor BS Carousel.

AMP heeft echter z'n eigen Carousel-optie zodat een conversie van HTML5 + Bootstrap naar AMP + Bootstrap overbodig is.

b. XHTML5 en AMP zijn niet met elkaar te verenigen want XHTML5 vereist <!DOCTYPE html> en AMP <!doctype html>.

De inleiding op AMP is terug te vinden op 1. Inleiding tot AMP - Accelerated Mobile Pages.

Op https://www.ampproject.org/ is alle informatie over AMP terug te vinden.


AMP-logo
Klik op AMP-logo voor de bijdrage op LinkedIn.

De geplaatste bijdrages zijn te vinden op mijn account van LinkedIn: Joost van Meeteren Websites & Fotografie.