13. Vervolg. Opmerkingen over AMP - Accelerated Mobile Pages

Op linkedIn gepubliceerd op 19 december 2018

Tot dusverre heb ik in de AMP-voorbeelden afbeeldingen in JPEG getoond. Daarnaast kunnen in 'amp-img' ook GIF en PNG geladen worden.

In AMP is WebP van Google weliswaar te gebruiken, maar de gebruikte polyfill voor WebP is in AMP niet toegestaan.

De polyfill wordt geladen in het standaard script-element: <script type="text/javascript" src="webpjs-0.0.2.min.js"></script>.

Zonder polyfill is AMP gevalideerd maar de weergave van WebP beperkt zich tot Chrome en aanverwante browsers. Andere typen browsers ondersteunen WebP helaas (nog) niet.

Met 'fallback' is dat probleem te ondervangen door een JPEG als vervanger te definiëren. WebP in AMP is dan wel fake.

Met BPG is het een vergelijkbaar verhaal.

BPG in AMP zonder polyfill levert net als bij WebP een gevalideerde AMP-pagina op, maar geen browser ondersteunt standaard de weergave van BPG.

Tot dusverre heb ik geen oplossing gevonden om WebP en BPG in een gevalideerde AMP-pagina te laden.

De inleiding op AMP is terug te vinden op 1. Inleiding tot AMP - Accelerated Mobile Pages.

Op https://www.ampproject.org/ is alle informatie over AMP terug te vinden.

Wordt vervolgd. ...


AMP-logo
Klik op AMP-logo voor de bijdrage op LinkedIn.

De geplaatste bijdrages zijn te vinden op mijn account van LinkedIn: Joost van Meeteren Websites & Fotografie.