Validated XHTML 1.0

Online validation of XHTML 1.0 Strict by

Validome HTML / XHTML / WML / XML Validator

W3C Markup Validation Service

WDG HTML Validator

XML Schema Validator

HTML VALIDATOR (based on Tidy and OpenSP)

W3C CSS Validation Service


XHTML 1.0 staat niet toe dat de tags van de head- en body-secties worden verwijderd. Het weglaten van de eind-tag uit het p-element leidt tot een parser-fout ( XML-parsefout: niet-overeenkomende tag. Verwacht: </p>. ) zoals in XML. Dit weglaten van tags is wel in HTML5 toegestaan.

Het gebruik van de notatie /> in void-elementen zoals de metatags is verplicht. De notatie > leidt tot een parser-fout. HTML5 staat beide notaties toe.

Hier zie je dat XHTML1.0 zich als HTML met de stricte regels van XML gedraagt.

De versies Transitional' en 'Strict' verschillen onder andere in het toestaan cq. niet toestaan van target="_blank" in links.


Links

...

...


Document Type Definition (DTD)

XHTML 1.0 Strict DTD.


Back

Go back to: SGML- (X)HTML.


Validome Validator | W3C Markup Validation Service | WDG HTML Validator | WDG HTML Validator
XML Schema Validator | HTML VALIDATOR (based on Tidy and OpenSP) | W3C CSS Validation Service