Voorbeeld van een gevalideerde webpagina in HTML 5

In HTML 5 bestaan er naast de traditionele tags zoals de p-tag, table-tag en hx-tag, ook een aantal nieuwe tags die als 'semantisch' te beschouwen zijn.
De header- en footer-tag behoren tot die nieuwe tags. Op deze pagina wordt het effect van deze nieuwe tags niet zichtbaar omdat de huidige browsers deze tags nog niet ondersteunen.


Valideer hier deze webpagina: « Valid HTML 5 » .


HEADER-TAG

Dit is de header-tag.

De header-tag heeft de volgende functie: The header element represents the header of a section. Headers may contain more than just the section's heading-for example it would be reasonable for the header to include sub headings, version history information or bylines.
Opmerking. In de header-tag is tenminste één hx-tag (h1 t/m h6) verplicht; de p-tag is toegestaan zolang er een hx-tag aanwezig is.
———————————————————————————————————————————————
Dit is header-tekst in een h6-tag.

Dit is header-tekst in een p-tag.


ARTICLE-TAG

Dit is de article-tag.

De article-tag heeft de volgende functie: The article element represents an independent section of a document, page or site. It is suitable for content like news or blog articles, forum posts or individual comments.
SECTION-TAG

Dit is de section-tag.

De section-tag heeft de volgende functie: The section element represents a generic section of a document or application, such as a chapter, for example.
DIV-TAG

Dit is de div-tag.

In voorgaande versies van (X)HTML is de div-tag van belang om content-onderdelen als eenheid een eigen opmaak te geven en / of een specifieke plaats (bijvoorbeeld links of rechts in beeld met float) op de pagina te geven. In HTML 5 worden er elementen (header, nav, section, article, aside en footer) ge-introduceerd die van zichzelf aan content hun specifieke opmaakfunctie en plek op de pagina geven.
Zie hiervoor onder andere http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5.


IMG-TAG

Dit is de img-tag.

Zomaar een afbeeldingbron: eigen foto (2024)


TABLE-TAG

Dit is de table-tag.

De tabel kan hier niet volgens de validatieregels worden opgemaakt. De kenmerken border, width, cellspacing en cellpadding binnen de tabel-tag werken wel, maar worden niet gevalideerd. Opmaak via de stylesheet werkt hier niet.
Het lijkt erop dat de tabelopmaak nog niet wordt ondersteund. ... ...

UL-TAG

Dit is de ul-tag.

OL-TAG

Dit is de ol-tag.

  1. nummer 1
  2. nummer 2

DL-TAG

Dit is de dl-tag.

Koffie
Dat is een warme drank.
Melk
Dat is een koele drank.

Valideer hier deze webpagina: « Valid HTML 5 » .