Activities and Services

Voorwaarden

Aanvang

van de overeenkomst

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Uitvoering

van de overeenkomst

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Levering

en levertijd

Zie verder »


VOORWAARDEN

JOOST De WebsiteMaker + De BeeldMaker + De TekstMaker = De Creatieve Maker

IK DRAAG GRAAG MIJN DIGITALE STEENTJE BIJ AAN JOUW WEBSITE !


INTRO

Het betreft hier de algemene voorwaarden die gelden voor diensten die worden afgenomen van Joost van Meeteren Websites.


OFFERTE

Door JvM W (= Joost van Meeteren Websites) uitgebrachte offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.


AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en JvM W is geldig zodra de opdrachtgever per mail 'Akkoord' meldt aan JvM W.


UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

JvM W zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De opdrachtgever levert JvM W alle benodigde data en materialen aan voor een goede uitvoering van het project.

JvM W en opdrachtgever voeren geregeld tussentijds overleg.

JvM W verwacht van de opdrachtgever dat hij of zij actief meedenkt bij de ontwikkeling van de website.


LEVERING EN LEVERTIJD

Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

Tussentijdse resultaten worden desgewenst door JvM W op een tijdelijke internetlocatie geplaatst.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

JvM W is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten als die worden veroorzaakt door de hosting provider van de opdrachtgever.

Oplevering van de website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.


ONDERHOUD

Bij onderhoud en support rekent JvM W in blokken van 5 minuten. Uurtarief is € 80,00 met vrijstelling van Btw vanwege de KOR-regeling die voor JvM W geldt.


COPYRIGHT

Alle content op de website behoort toe aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.


AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De eigenaar van de website is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.


KOSTEN / PRIJZEN

De kosten voor een hostingspakket, SSL-certificaat en domeinnaam betaalt de opdrachtgever buiten het vastgestelde bedrag om zoals bepaald in de opdracht.

Alle geoffreerde bedragen zijn vrijgesteld van Btw vanwege de KOR-regeling die voor JvM W geldt.
Dat betekent dat geoffreerde bedragen totaalbedragen zijn zónder Btw.

Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor JvM W naar evenredigheid zal worden gehonoreerd.


BETALING

De opdrachtgever voldoet binnen 2 weken na het versturen van de factuur per email het afgesproken bedrag zoals in de opdracht overeengekomen.
Het afgesproken bedrag is vrij van Btw vanwege de KOR-regeling zoals hierboven reeds vermeld is.

In het geval dat de opdrachtgever tussentijds de opdracht teruggeeft, zal JvM W een redelijk bedrag in rekening brengen in overeenstemmimg met reeds uitgevoerde werkzaamheden.


PRIVACY

JvM W zal persoonlijke gegevens van de opdrachtgever nooit aan derden verstrekken.

JvM W zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever veilig opgeborgen zijn.


OVERIG

De opdrachtgever geeft JvM W toestemming om de domeinnaam met naam en toenaam van de opdrachtgever te tonen op joostvanmeeteren.info en joostvanmeeteren.nl en andere digitale platforms in diens bezit.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn of haar website in al zijn aspecten: veilige logingegevens gebruiken, updates & upgrades van software op de webserver uitvoeren etc.


HOE VINDEN WIJ ELKAAR?

Als mijn aanpak jou aanspreekt, kun jij nu de eerste stap naar jouw gedroomde website zetten door contact met mij op te nemen.Activities and Services

Voorwaarden

Aansprakelijkheid

rond content

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Kosten

en prijzen

Zie verder »

Activities and Services

Voorwaarden

Betaling

en privacy

Zie verder »