XHTML5

Voorbeelden met (X)HTML5-broncode

Joost v@n Meeteren


Ter illustratie bij een artikel

Voorbeeld van broncode in HTML5:

<?php header("content-type: text/html;charset=utf-8"); ?>
<!DOCTYPE html>

<html lang="nl">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>HTML5</title>

</head>

<body>

[ content ]

</body>

</html>

Voorbeeld van broncode in XHTML5:

<?php header("content-type: application/xhtml+xml;charset=utf-8"); ?>
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>XHTML5 = HTML5 in XML serialization mode</title>

</head>

<body>

[ content ]

</body>

</html>


XHTML5 - XML parsing errors

Example of XML parsing error in XHTML5


WebDevelopment and WebDesign 2002-2021 © Joost van Meeteren
Web Designer and photographer
Last update Tuesday, September 21, 2021 at 07:59