JAVASCRIPT

introductie

Joost van Meeteren


JavaScript - Inleiding

JavaScript is een scripttaal met object-georiënteerde mogelijkheden. Deze geïnterpreteerde programmeertaal is vooral gericht op het gebruik op het World Wide Web.

Wat betreft de syntax vertoont JavaScript overeenkomsten met de programmeertaal Java. Omdat beide talen het zichtbaarst zijn op en rond de browser worden ze vaak met elkaar verward. De gelijkenis houdt daar echter op, want inhoudelijk heeft JavaScript meer gemeen met bepaalde functionele programmeertalen en biedt een prototype-gebaseerd overervingsmechanisme.


JavaScript - Geschiedenis

De eerste versie van JavaScript is in 1995 ontwikkeld door Brendan Eich van Netscape Communications Corporation voor gebruik in de Netscape Navigator. Aanvankelijk was de naam Mocha en vervolgens LiveScript. De taal werd hernoemd tot JavaScript in de tijd dat in de Netscape-browser ook ondersteuning voor Java-applets werd ingebouwd.

Met de introductie van JavaScript ontstonden de eerste mogelijkheden om webpagina's interactief te maken. Dat leidde een aantal jaar later tot Dynamic HTML.

Netscape heeft in een poging om JavaScript als een officiële norm erkend te krijgen en er toch zelf voldoende zeggingskracht over te behouden de taal laten goedkeuren door de European Computer Manufacturers Association (ECMA), waarbij de naam om officiële redenen is gewijzigd in ECMAScript. De relevante ISO-standaard is ISO 16262 (International Organization for Standardization). De huidige versie van JavaScript is versie 1.5 wat overeenkomt met ECMA-262 Edition 3.

Microsoft heeft een eigen implementatie van JavaScript ontwikkeld onder de naam JScript.

Tegenwoordig beleeft het gebruik van JavaScript weer een opleving, nu als onderdeel van AJAX toepassingen.


Gebruik van JavaScript

JavaScript wordt vooral gebruikt in toepassingen op het World Wide Web. Net als bij andere scripttalen is er een interpreter nodig om de geprogrammeerde opdrachten uit te voeren. Het besturingssysteem Windows heeft een ingebouwde interpreter, het bestand jscript.dll.


JavaScript - Client Side

(Zie HTML scripting). De meeste moderne browsers beschikken over een eigen interpreter voor JavaScript. Onder Windows maakt Internet Explorer gebruik van de ingebouwde interpreter in Windows. In deze toepassing wordt JavaScript vooral gebruikt in interactieve webpagina's.

Ook enkele e-mailprogramma's ondersteunen JavaScript in HTML-berichten.


JavaScript - Server Side

JavaScript kan ook gebruikt worden voor server-side scripting. De webservers van Netscape waren de eerste die deze ondersteuning boden. Maar ook de webserver van Microsoft, IIS, ondersteunt JavaScript in Active Server Pages en ASP.NET.


JavaScript - Omgeving

Het Internet Mediatype of MIME voor JavaScript-code is application/x-javascript, hoewel het niet-officiële text/javascript meer wordt gebruikt.

Om JavaScript op te nemen in een webpagina die voldoet aan de standaard voor HTML 5, moet het vooraf gegaan zijn door: <script type="text/javascript"> en eindigen met: </script>.

Bovenstaande tekst is integraal overgenomen van de website van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Javascript.

Adressen met (gratis te downloaden) Javascripts zijn http://www.leejoo.nl/index.html, http://www.anouksweb.nl/scripts/ en vele andere. Het trefwoord 'javascript' in een zoekmachine (zoals Google of Ixquick Metasearch) levert vele hits op.


Javascript - Opmerkingen

Opmerking 1. Javascript in een webpagina met HTML 5 dient te worden geplaatst tussen de begintag <script language="JavaScript" type="text/javascript"> en de eindtag </script>.


Opmerking 2. Mijn ervaring is dat doorgaans alle browsers (Internet Explorer / SlimBrowser, Firefox / Netscape en Opera) Javascript adequaat ondersteunen. Als een Javascript in de ene browser wel werkt en in de andere niet, dan is het zaak het script door te lichten op eventuele fouten of gebreken.


Als het Javascript voor de datumweergave in plaats van het stukje tag var jaar = x.getFullYear() de tag var jaar = x.getYear() meedraagt, wordt het jaartal in Firefox / Netscape niet goed weergegeven.


Javascript - Voorbeelden

De volgende webpagina geeft diverse voorbeelden met Javascript: Voorbeelden met Javascript.


JavaScript - Handleiding / Manual

En als vervolg op de voorbeeld-webpagina met JavaScript-opdrachten krijgt u een handleiding rond het gebruik van JavaScript aangeboden: JavaScript Manual.


Joost van Meeteren Websites
2002-2023 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 8 december 2023 om 08:00