PHP

introductie

Joost van Meeteren


PHP - met .php-extensie

PHP betekent 'Hypertext PreProcessor', letterlijk wil dat zeggen dat het PHP-script dat in de webpagina (standaard een PHP-bestand) ingebed ligt, vooraf door de server wordt verwerkt.

Voorwaarde is wel dat de betreffende webserver PHP ondersteunt.

PHP is een open-source scripttaal die bovendien platform-onafhankelijk werkt. Het voordeel daarvan is dat u geen rekening hoeft te houden met allerlei standaarden (zoals er voor HTML wel bepaalde standaarden gelden).

PHP-script kan eenvoudigweg in een HTML-omgeving van een PHP-bestand (met de extensie .php dus) worden ingebed. Voorwaarde is wel dat het PHP-script begint en eindigt met de juiste tags: <?php en ?>.


PHP-bestanden met PHP-script werken online, dus alleen als ze naar de server zijn ge-uploaded.

PHP werkt ook op een pc als de juiste software er op geïnstalleerd staat. Maar daar ga ik nu niet verder op in.


PHP - Voorbeeld-pagina met .php-extensie

Als eerste volgt hier een voorbeeld-webpagina met diverse PHP-opdrachten en met de gebruikelijke PHP-extensie: Voorbeelden met PHP.


PHP - met .html-extensie

De PHP-webpagina met PHP-extensie kent ook nog een variant:

Normaliter voert een PHP-webpagina dus de PHP-extensie.

Maar een PHP-bestand kan ook de HTML-extensie hebben, anders gezegd het HTML-bestand wordt dan 'geparsed' als PHP-bestand.

Het HTML-bestand kan PHP-elementen in de HTML-broncode laden, maar daarvoor moet er wel aan de betreffende directory / map een speciaal bestand worden toegevoegd.

Dat is het bestand '.htaccess' waarin de volgende code wordt opgenomen: 'AddType application/x-httpd-php .php .htm .html' (zonder aanhalingstekens).


Het bestand '.htaccess' plaatst u in de dezelfde directory als het PHP-bestand met HTML-extensie.

U moet het bestand '.htaccess' namelijk niet zoals vaak wordt gedaan, in de root-directory van de website plaatsen.

Want als de standaard-webbestanden gewone HTML-bestanden zijn, werken die niet meer.

Maar als een website geheel bestaat uit zulke HTML-bestanden, dan kan deze '.htaccess' naar de root op de server worden ge-uploaded.


Bovenstaande informatie is ontleend aan de volgende websites: http://www.mijnhomepage.nl/htaccess/html-php.php en http://www.desilva.biz/php/phpinhtml.html.


PHP - Voorbeeld-pagina met .html-extensie

En hier volgt dan dezelfde voorbeeld-webpagina met diverse PHP-opdrachten maar nu met een HTML-extensie: Voorbeelden met PHP.


PHP - Handleiding / Manual

En als vervolg op de voorbeeld-webpagina met PHP-opdrachten krijgt u een handleiding rond het gebruik van PHP aangeboden: PHP Manual.


PHP - Logo


Joost van Meeteren Websites
2002-2022 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 2 december 2022 om 08:00