HTML

introductie

Joost van Meeteren


HTML 4.01

HTML 4.01 is een voorloper van XHTML 1.0, in die zin dat XHTML 1.0 als een herformulering van HTML 4.01 in XML kan worden beschouwd.


Waarin komt HTML 4.01 met zijn opvolger XHTML 1.0 overeen?

In HTML 4.01 en XHTML 1.0 geldt het basisprincipe dat elke tag (<p>) wordt afgesloten met een eindtag (</p>).

Een andere belangrijke overeenkomst is de norm die het W3C stelt voor de juiste volgorde van reeksen tags: <b><u> (rond vette en onderstreepte tekst) </u></b>. De tagvolgorde <b><u> (rond vette en onderstreepte tekst) </b></u> is onjuist, maar heeft geen praktische gevolgen voor de weergave.


Maar waarin verschilt HTML 4.01 dan van zijn opvolger XHTML 1.0?

In HTML worden metatags met een > afgesloten (er ontbreekt hier dan ook een eindtag): <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> en in XHTML met een /> (die daardoor tegelijkertijd als eindtag dienst doet) zoals in <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />.

Ditzelfde principe geldt ook voor de stylesheet-tag: <link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"> (in HTML) en <link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> (in XHTML).


Ook al is een HTML-bestand niet volgens de standaarden gevalideerd (zie 'W3C HTML 4.01' hieronder!), toch zal de webpagina naar behoren worden weergegeven. Bij XML-bestanden is dat overigens heel anders.


Ter illustratie wordt er een gevalideerde webpagina in HTML 4.01 Transitional getoond: Voorbeeldpagina met HTML 4.01 Transitional.

Ter illustratie wordt er ook een gevalideerde webpagina in HTML 4.01 Strict getoond: Voorbeeldpagina met HTML 4.01 Strict.

Opmerking 1. Het verschil tussen 'Transitional' en 'Strict' zit hem hierin, dat Transitional nog oude opmaakcodering toestaat zoals met de tag <font color="#......>.
In de Strict-versie dient men echter conform de stylesheet-(verwijs)code te werken, namelijk met <span style="color: #......>.


HTML 2.0 en 3.2

HTML 4.01 kent ook nog voorgangers, de versies HTML 2.0 en 3.2.

Hier wordt een gevalideerde webpagina in HTML 2.0, de voorloper van HTML 3.2 en 4.01, getoond: Voorbeeldpagina met HTML 2.0.


Opmerking 2. HTML 2.0 was de eerste versie van deze markup-taal die door het W3C officieel werd gespecificeerd voor validatie (september 1995).

Opmerking 3. HTML 2.0-webpagina's worden in 'Tidy', de HTML Validator in Firefox, niet gevalideerd.

Opmerking 4. Voor HTML 2.0 was er nog een versie 1.0 maar daar heeft de webmaster tot dusverre geen zinnige informatie over kunnen vinden. Volgens een bron was het aantal codes zeer beperkt en kon je er alleen maar platte tekst mee tonen op het internet; zie hiervoor The History of HTML!


Hier wordt een gevalideerde webpagina in HTML 3.2, de voorloper van HTML 4.01, getoond: Voorbeeldpagina met HTML 3.2.


Opmerking 5. HTML 3.2 was de tweede versie van deze markup-taal die door het W3C officieel werd gespecificeerd voor validatie (januari 1997).

Opmerking 6. HTML 3.2-webpagina's worden in 'Tidy', de HTML Validator in Firefox, niet gevalideerd.


HTML 5

Daarnaast kent HTML 4.01 ook nog een opvolger, de versie HTML 5.

Opmerking 7. Deze website is in HTML 5 geschreven, de vorige versie ervan overigens in XHTML 1.0 Strict.


Hier vindt u meer informatie over HTML 5: Inleiding tot HTML 5.


Joost van Meeteren Websites
2002-2022 © Joost van Meeteren, Bennekom NL
Laatste update website: vrijdag 2 december 2022 om 08:00