Voorbeeld Kunst Triptiek 2

Fotografie

Kunst

een triptiek

Zie verder »

Voorbeeld CCW

Fotografie

Kleuren en Bloei

in m'n eigen tuin

Zie verder »

Voorbeeld Dutch Design Week 2017

Fotografie

Dutch Design Week

in 't stadscentrum en op STRIJP-S

Zie verder »


Wat maakt fotografie tot fotografie voor mij?

Het gaat volgens mij in de eerste plaats om een proces van kijken (naar het object). Kijk naar vormen, lijnen en kleuren, maar kijk ook op zo'n manier dat je soms pas naderhand ziet wat er in het geschoten beeld verborgen ligt. Dat is het verrassende aan fotografie. Een voorbeeld voor mij is een strandtafereel van Isaac Israëls waar ik pas nadien bij de bewerking van de foto de schitterende penseelstreek zag.

Eens zag ik een foto van het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Blijkbaar was het beeld zo treffend geschoten, dat haar blik mij ogenblikkelijk ving. Maar bij het zien van het doek in het echt had ik die ervaring helaas niet.

De eigenheid van je foto zit hem volgens mij in de intentie, oftewel in je vermogen tot kijken, en niet zozeer in de enscenering van het object in z'n omgeving. Enscenering is toegestaan, maar het kan je verleiden tot het toepassen van een truc. Het beeld kan hierdoor zelfs kunstmatig en geforceerd worden.


What makes photography to photography for me?

In my opinion, it is primarily a process of looking (at the object). Look at shapes, lines and colors, but also look in such a way that sometimes you see later what is hidden in the image made by you. That's the surprising thing about photography. An example for me is a beach scene of Isaac Israëls where I only later saw the beautiful brush stroke when editing the photograph.

Once I saw a photograph of The girl with the Pearl of Johannes Vermeer. Apparently the image was so aptly shot that her gaze immediately caught me. But when seeing the canvas in reality unfortunately I did not have that experience.

In my opinion, the individuality of your photograph is in the intention, or in your ability to look at it, rather than in the staging of the object in its surroundings. It is allowed, but can tempt you into applying a trick. The image can even become artificial and forced.



Voorbeeld GLOW 2017

Fotografie

GLOW

in 't centrum van Eindhoven

Zie verder »

Voorbeeld Musea

Fotografie

Musea

Van Abbemuseum Eindhoven

Zie verder »

Voorbeeld Paddestoelen

Fotografie

Paddestoelen

in herfstsfeer

Zie verder »